Η ΜΑ-RS παρέχει σειρά υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και ιδιώτες:

Παρέχουμε υψηλού επιπέδου λογιστικές κα φοροτεχνικές υπηρεσίες σε ιδιώτες και επιχειρήσεις. Ένας εξειδικευμένος συνεργάτης μας θα σας στηρίξει σε κάθε σας κίνηση.

Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Αναζητούμε μαζί σας τη βέλτιστη λύση για τη χρηματοδότηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, σχεδιάζουμε και παρακολουθούμε την υλοποίησή της.

Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων

Αναλαμβάνουμε το σχεδιασμό και την υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων με τη συνεργασία επιστημόνων και πανεπιστημίων υψηλού κύρους. 

Υπηρεσίες Έρευνας